Кратко представяне на г-жа Мариела Николова

Мариела Николова

Мариела Янчева Николова

 

Образование висше

1985-1990 г. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Френска филология  и учител по френски език
и литература и български език и литература
Магистър

Професионален път

1993-1994 г. ОМГ „Акад. Кирил Попов”- Пловдив
учител по френски език
1994-1999 г. ФЕГ „Антоан дъо Сент-Екзюпери”- Пловдив
учител по френски език
1999- 2011 г. Регионално управление на образованието- Пловдив
от януари 2012 г. директор на ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“

Отличия и награди

Декрет от октомври 2004 г. на образователното  министерство на Франция

Орден „Кавалер на академични палми” за заслуги в популяризирането на френския език и култура в България

2014 г. – МОН

Почетно отличие „Неофит Рилски“  за високи професионални постижения в системата на народната просвета

2014 г.- община Пловдив, район Северен

Грамота „Посланик на просветителския дух“

2016 г.- община Пловдив, район Северен

 Грамота за висок професионализъм

2018 г.- община Пловдив, район Северен

Грамота за дългогодишна високопрофесионална дейност в областта на средното образование, за личен принос в издигане авторитета на ръководената от нея образователна институция като средище за интелектуален растеж и носител на Лейбъл за качество

2019 г. – РУО- Пловдив

Годишна награда на РУО- плакет и почетна грамота

2020 г. – Общински съвет

Почетна значка на Пловдив

Следдипломна квалификация

 

2012 г.

 

2012 г.

 

2010 г.

Квалификация на тема „Билингвално обучение“
Париж, Франция
 
Квалификация на тема „Разработване на  европейски проекти в областта на средното образование“
Академия , Aix- Marseille, Франция
 
Квалификация „Мениджмънт в образованието”
Бордо, Франция

2010 г.

Квалификация по съвместна програма на Посолство на Франция в България и Интернационален център за педагогически науки- Севр
„ИКТ и интегрирането им в образователната политика”
CIEP- Sèvres, Франция

2007 г.

Квалификация в областта на професионалната комуникация
BELC- университет Кан

2006 г.

Квалификация на  тема „Практическа дидактика и педагогика на преподаването”, Женевски университет – Женева, Швейцария

2006 г.

Доклад в рамките на симпозиум по европейска програма на Съвета на Европа на тема:„Интелектуално надарените деца и правото им на подходящо обучение в училище”
Програма Песталоци – Sèvres, Франция

2005 г.

Квалификация в областта на училищния мениджмънт
Версайска академия – Версай, Франция
 

 2005 г.

Квалификация на тема : „ Дидактика и педагогика на преподаване на чужд език”, Университет „Стендал 3 ” –  Гренобъл, Франция

2004 г.

 Доклад в рамките на педагогически дни, организирани Версайската академия, Франция на тема „ Управление на хетерогенността за позитивната интеграция на учениците в училище“

2002 г.

 Квалификационен семинар на тема „Професията на инспектор по чужд език”,  Институт за обучение на учители- Версай, Франция

1999 г.

 Квалификационен стаж за учители по френски език
Университет в Безансон, Франция
Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации