Кратко представяне на г-жа Нели Вачкова

Нели Вачкова

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ВАЧКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ и СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

1970 – 1974 СУ ”Свети Климент Охридски”,  София

Висше образование, специалност Френска филология – специалист по френски език и литература и преподавател в средните училища

1976 Университет в Дижон, Франция, специализация по френски език
1978 – 1979 „Sorbonne”, Париж

Следдипломна специализация  „Дидактика на FLE”

1981 – 1982 СУ ”Свети Климент Охридски”,  София

Следдипломна  специализация по френски език

1983 Придобит клас квалификация – ІІ клас
1989 Международен център по педагогически науки, Севр – Париж, Франция, специализация по френски език
2001 Университет в Поатие, обучение за ресурсен директор
2003 Университет в Страсбург, специализация по френски език
2007 Център за обучение на кадри по френски език, Виена

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

1974 – 1975 Преподавател по френски език в ЕСПУ „Г.Димитров”, гр. Нови Кричим
1975 – 1978 Преподавател по френски език в ЕСПУ „В.Коларов”, гр. Пловдив
1978 – 1983 Преподавател по френски език в ОСПТУ „А.Иванов”, гр.Пловдив
1983 – 1991 Преподавател по френски език в ЕГ „Г. Кирков”, гр. Пловдив
22.07.1991 до 18.03.1992 И.д. Директор (до провеждане на конкурс) на новооснованата Френска езикова гимназия, гр. Пловдив
19.03.1992 -30.08.2010 Директор на ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери”, гр. Пловдив

НАГРАДИ И ПОСТИЖЕНИЯ

2004 Кавалер на Ордена на Академичните палми на Република Франция

с Указ на Министерството на младежта, образованието и научните изследвания на Република Франция

2009 Грамота за високи професионални успехи и изключителна всеотдайност в работата от Кмета на район Северен, Община Пловдив
2009 Значка на град Пловдив с Решение № 171 на Общински съвет на Пловдив
2010 Директор на годината – 2010, за принос в развитието на училищното образование от Съюза на работодателите в системата на народната просвета –  Община Пловдив
2010 Грамота по случай Деня на народните будители като основател и дългогодишен директор на ФЕГ и  за високи заслуги към средното образование в гр. Пловдив от Кмета на район Северен
Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации