Младежка награда „Карл Велики“

Носителите на Европейската младежка награда „Карл Велики“ ©European Union 2021 - EP /Arantxa Hurtado Ange

От 2008 г. Европейският парламент заедно с Фондацията за Международната награда „Карл Велики“ всяка година кани млади хора от всички държави членки на ЕС да представят проекти, ръководени от и създадени за младежи, които показват активно участие в развитието на Европа.

Европейската младежка награда „Карл Велики“ има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция. Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.

Европейско жури, съставено от трима членове на Европейския парламент, председателя на Европейския парламент и четирима представители от Фондацията за Международната награда „Карл Велики“, избира победителя измежду предложените от националните журита проекти. Наградата за най-добър проект е 7 500 евро, втората награда е 5 000 евро, а третата награда е 2 500 евро. Представителите на всички избрани национални проекти биват поканени на церемонията по връчване на Европейската младежка награда „Карл Велики“ в гр. Аахен, Германия.

Кой може да участва?

Млади хора на възраст между 16 и 30 години от всички държави членки на ЕС могат да кандидатстват с проекти за Европейската младежка награда „Карл Велики“. Проектите могат да бъдат индивидуални или групови (второто е за предпочитане). Те следва да насърчават европейското и международното разбирателство; да насърчават развитието на споделено чувство за европейска идентичност и интеграция; както и да предоставят модели за подражание на младите хора, живеещи в Европа, и да предлагат практически примери за европейци, които живеят заедно като една общност.

Подробности за наградата, за видовете проекти, които могат да участват, както и за начина, по който се кандидатства, могат да бъдат намерени на официалната страница на наградата www.charlemagneyouthprize.eu.

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации