НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

ФЕГ - блог снимка

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 27 и 28 март 2024 г. ФЕГ организира провеждане на родителски срещи с класните ръководители и учителите по паралелки по приложения график.

Дневен ред:

  1. Информация за достъпа на родителите до вътрешноучилищни документи, правилници и процедури.
  2. Запознаване с графика за провеждане на контролни и класни работи, консултации с ученици и приемно време на учители.
  3. Организационни въпроси.
  4. Успеваемост на ученици по предмети.
  5. За X и XII клас – въпроси относно провеждане на НВО и ДЗИ

График:

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации