НП "Ученически олимпиади и състезания"

ФЕГ„Антоан дьо Сент Екзюпери” е с утвърдено име сред учебните заведения, които ежегодно са представени на национален кръг на Националната олимпиада по френски език. Доказателство за качеството на образование са не само спечелените през годините национални конкурси, провеждани от Френския културен институт и Френското посолство в България, достойното предствяне на националните олимпиади, но и последващата професионална реализация на нашите ученици, съответстваща на съвременните европейски изисквания. На областния кръг на олимпиадата по френски език през учебната 2019/2020 учениците ни се представиха успешно. Три ученички от VIII, IX и XI клас се класираха и участваха в национален кръг.

Осигуряването на допълнително обучение на учениците с изявени способности по френски език създава възможност за още по-задълбочена и качествена подготовка, както и за конкурентно и успешно участие в различни форуми. Участниците обогатяват лексикалната и граматичната си компетентност и усъвършенстват уменията си за писмено изразяване и за съставяне на аргументативни текстове, за развиване на изследователски дух и оригиналност в мисленето.

Новият проект ще даде възможност едновременно на вече участвалите, както и на нови ученици, да се подготвят успешно за  олимпиадите и да разгърнат своя потенциал в областта на езика.