ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН
проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери” се включи по проекта с клуб за дигитални компетентности „Джон Атанасов“. 

Учениците усвояваха нови знания, умения и компетентности, забавлявайки се. В резултат на своята работа те разработиха презентация, която показва тяхната удовлетвореност от участието в клуба. Може да разгледате тяхната презентация по-долу.

Платформата на проекта може да откриете тук.