Обучение на педагогическите специалисти на 04.09.2023г. и 05.09.2023г.

ФЕГ - блог снимка

Тема на обучението: „Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическия екип и развиване на позитивна екипна среда. Различни, но заедно.“

Място на провеждане: хотел „Света Екатерина“ – с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч

Период на провеждане: 04.09.2023г. – 05.09.2023г.

Присъствена форма – 04.09.-05.09.2023г.  – 16 часа; начален час: 9:30 и  краен час: 17:30

Наименование на обучителната организация: вътрешноучилищна квалификация

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 50

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации