Обществен съвет

В училището функционира Обществен съвет с настоящ мандат от 2022 г. до 2025 г..
Покани през учебната 2023-2024 г.
Протоколи през учебната 2023-2024 г.
Покани през учебната 2022-2023 г.
Протоколи през учебната 2022-2023 г.
Покани през учебната 2021-2022 г.
Протоколи през учебната 2021-2022 г.
Покани през учебната 2020-2021 г.
Протоколи през учебната 2020-2021 г.
Архив