Обществен съвет

В училището функционира Обществен съвет с настоящ мандат от 2019 г. до 2022 г..
Покани през учебната 2020-2021 г.
Протоколи през учебната 2020-2021 г.
Архив