Прием

Записване на ученици в VIII клас във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ за 2022/2023 учебна година.

Прием

ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ приема ученици в паралелки с профил „чужди езици“ (френски език и английски език, за подробности последвайте линка към съответния език) при следните условия:

 1. Завършено основно образование
 2. Успех от НВО по:
  • Български език и литература
  • Математика
 
Балообразуване:

Осъществява се като сбор от:

 • yтрoeнитe точки oт НВО пo български език и литература
 • точките от НВО по математика
 • oцeнĸaтa /приравнена в точки/ oт VII ĸлac пo БEЛ от Свидетелство за основно образование
 • oцeнĸaтa /приравнена в точки/ oт VII ĸлac пo мaтeмaтиĸa от Свидетелство за основно образование.

 

Максимален бал: 500 точки

График за записване

I етап на класиране

от 13 до 15 юли 2022 г.,

от 8:30 до 16:30 ч.

първи етаж – стая 103

II етап на класиране

от 21 до 22 юли 2022 г.,

от 8:30 до 16:30 ч.

първи етаж – стая 103

III етап на класиране

от 1 до 2 август 2022 г.,

от 8:30 до 16:30 ч.

първи етаж – стая 103

Попълване на незаетите места след III етап на класиране става  поотделно за всяко освободено място в периода до 10 септември 2022 г. (очаквайте допълнителна информация)

Необходими документи за записване

 1. Попълнено заявление за записване на редовен ученик във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ в VIII клас през учебната 2022/2023 година (може да се изтегли от тук)
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО

 

Документи, които може да се представят допълнително: Талон за профилактичен преглед с имунизационен паспорт

Първи етап на класиране и участие във втори етап на класиране

Първи етап на класиране за кандидатите приключва със записване на приетите ученици или с подаване на заявление за участие във втори етап на класиране (изтегли заявлението).

ВАЖНО!!! В заявлението за участие във втори етап на класиране желанията не могат да се пренареждат.

Кандидатие за участие във втори етап на класиране не губят мястото си в училището от първи етап освен ако на второ класиране не са приети на по-предно желание.

Второ класиране завършва със записване на приетите ученици.

Участие в трети етап на класиране

Неприетите на второ класиране или незаписалите се кандидати подават ново заявление за участие в трети етап на класиране, като желанията могат да се пренаредят, а документите за записване са същите както при първо класиране.

Участие в попълване на незаетите места след трети етап на класиране

Неприетите на трите етапа или незаписалите се кандидати участват за останалите свободни места с оригинално свидетелство за основно образование /не могат да кандидастват в повече от едно училище/.

УЧАСТИЕ В ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА ВЪВ ФЕГ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ“- ГР.ПЛОВДИВ

СВОБОДНИ МЕСТА:

ФРЕНСКИ ЕЗИК –  1

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА  НЕЗАЕТИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИ С ФРЕНСКИ ЕЗИК СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ВЪВ ФЕГ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”, 29.08-01.09.2022 г.:

  

І.  ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ

на 29.08, 30.08 и 31.08.2022 г. от 8.30 до 16.00 ч.  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

2. КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАТ ЗА ОСТАНАЛИ СВОБОДНИ МЕСТА С ОРИГИНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

II. 31.08.2022 г. – 16.30 ч. – КЛАСИРАНЕ

III. 01.09.2022 г, от 08.30 до 16.00 ч. – ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИЯ КАНДИДАТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ