Прием

Записване на ученици в VIII клас във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ за 2022/2023 учебна година.

Прием

ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ приема ученици в паралелки с профил „чужди езици“ (френски език и английски език, за подробности последвайте линка към съответния език) при следните условия:

 1. Завършено основно образование
 2. Успех от НВО по:
  • Български език и литература
  • Математика
 
Балообразуване:

Осъществява се като сбор от:

 • yтрoeнитe точки oт НВО пo български език и литература
 • точките от НВО по математика
 • oцeнĸaтa /приравнена в точки/ oт VII ĸлac пo БEЛ от Свидетелство за основно образование
 • oцeнĸaтa /приравнена в точки/ oт VII ĸлac пo мaтeмaтиĸa от Свидетелство за основно образование.

 

Максимален бал: 500 точки

График за записване

I етап на класиране

от 13 до 15 юли 2022 г.,

от 8:30 до 16:30 ч.

 

II етап на класиране

от 21 до 22 юли 2022 г.,

от 8:30 до 16:30 ч.

 

III етап на класиране

от 1 до 2 август 2022 г.,

от 8:30 до 16:30 ч.

 

Попълване на незаетите места след III етап на класиране става в периода от 4 до 5 август 2022 г. и поотделно за всяко освободено място в периода до 10 септември 2022 г. (очаквайте допълнителна информация)

Необходими документи за записване

 1. Попълнено заявление за записване на редовен ученик във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ в VIII клас през учебната 2022/2023 година (може да се изтегли от тук)
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО

 

Документи, които може да се представят допълнително: Талон за профилактичен преглед с имунизационен паспорт

Първи етап на класиране и участие във втори етап на класиране

Първи етап на класиране за кандидатите приключва със записване на приетите ученици или с подаване на заявление за участие във втори етап на класиране (изтегли заявлението).


ВАЖНО!!! В заявлението за участие във втори етап на класиране желанията не могат да се пренареждат.

Кандидатие за участие във втори етап на класиране не губят мястото си в училището от първи етап освен ако на второ класиране не са приети на по-предно желание.

Второ класиране завършва със записване на приетите ученици.

Участие в трети етап на класиране

Неприетите на второ класиране или незаписалите се кандидати подават ново заявление за участие в трети етап на класиране, като желанията могат да се пренаредят, а документите за записване са същите както при първо класиране.

Участие в попълване на незаетите места след трети етап на класиране

Неприетите на трите етапа или незаписалите се кандидати участват за останалите свободни места с оригинално свидетелство за основно образование /не могат да кандидастват в повече от едно училище/.

УЧАСТИЕ В ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА ВЪВ ФЕГ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ“- ГР.ПЛОВДИВ

 

СВОБОДНИ МЕСТА:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  1

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА  НЕЗАЕТИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ВЪВ ФЕГ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”, 03.08-06.08.2021 г.:

 

І. 03.08-04.08. 2021 г., ОТ 8.00 ДО 16.00 ч. И НА 05.08.2021 г. ОТ 8.00 ДО 14.30 ч. –  ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ

КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАТ ЗА ОСТАНАЛИ СВОБОДНИ МЕСТА С ОРИГИНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

II. 05.08.2021 г. – ДО 15.30 ч.– КЛАСИРАНЕ ПО БАЛ

III. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОПЪЛВАНЕТО НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ В 16.00 Ч.НА 05.08.2021 Г.

IV. 06.08.2021г., ОТ 8.00 ДО 16.00 Ч.– ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИЯТ КАНДИДАТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ
 2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ