Прием

Записване на ученици в VIII клас във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ за учебната 2021/2022 година в паралелки с профил „чужди езици“ (френски език и английски език, за подробности последвайте линка към съответния език) се осъществява при следните изисквания:

 1. Завършено основно образование
 2. Успех от НВО по:
  • Български език и литература
  • Математика
 
Балообразуване:

Осъществява се като сбор от:

 • утроената оценка от теста по български език и литература
 • оценката от теста по математика
 • оценките по български език и литература и по математика за VII клас от свидетелството за основно образование

 

Максимален бал: 500 точки

График за записване

I етап на класиране

от 14 до 16 юли 2021 г.,

от 8:30 до 16:30 ч.

в стая 103  на I етаж

II етап на класиране

от 21 до 22 юли 2021 г.,

от 8:30 до 16:30 ч.

в стая 103  на I етаж

III етап на класиране

на 30 юли 2021 г.,

от 8:30 до 16:30 ч.

в стая 103  на I етаж

Попълване на незаетите места след III етап на класиране става в периода от 4 до 5 август 2021г. и поотделно за всяко освободено място в периода до 10 септември 2021 г. (очаквайте допълнителна информация)

Необходими документи за записване

 1. Попълнено заявление за записване на редовен ученик във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ в VIII клас през учебната 2021/2022 година (изтегли)
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО

 

Документи, които може да се представят допълнително.

Талон за профилактичен преглед с имунизационен паспорт

Първи етап на класиране и участие във втори етап на класиране

Първи етап на класиране за кандидатите приключва със записване на приетите ученици или с подаване на заявление за участие във втори етап на класиране (изтегли заявлението).
ВАЖНО!!! В заявлението за участие във втори етап на класиране желанията не могат да се пренареждат.

Участие в трети етап на класиране

Кандидатите подават ново заявление за участие в трети етап на класиране, като желанията могат да се пренаредят, а документите за записване са същите, както при първо класиране.

Участие в попълване на незаетите места след трети етап на класиране

УЧАСТИЕ В ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА ВЪВ ФЕГ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ“- ГР.ПЛОВДИВ

 

СВОБОДНИ МЕСТА:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК –  1

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ ЗА  НЕЗАЕТИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ВЪВ ФЕГ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”, 03.08-06.08.2021 г.:

 

І. 03.08-04.08. 2021 г., ОТ 8.00 ДО 16.00 ч. И НА 05.08.2021 г. ОТ 8.00 ДО 14.30 ч. –  ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ

КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАТ ЗА ОСТАНАЛИ СВОБОДНИ МЕСТА С ОРИГИНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

II. 05.08.2021 г. – ДО 15.30 ч.– КЛАСИРАНЕ ПО БАЛ

III. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОПЪЛВАНЕТО НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ В 16.00 Ч.НА 05.08.2021 Г.

IV. 06.08.2021г., ОТ 8.00 ДО 16.00 Ч.– ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИЯТ КАНДИДАТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ
 2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ОРИГИНАЛ