Профил на купувача

Моля, запознайте се с вътрешните правила по ЗОП във ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери"

Процедури по ЗОП във ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери"

07.03.2019 година

Номер: 02123-2019-0001
Процедура: Пряко договаряне
Предмет на обществената поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за сградата на ФЕГ „Антоан дьо Сент – Екзюпери“ на ул. „Вук Караджич“, № 13а, гр. Пловдив. ( кликни тук )
07.03.2019 г. Решение за откриване на процедура ( кликни тук )
Линк към АОП решение ( кликни тук )
Обявление за възложена поръчка – публикувано на 17.05.2019г. ( кликни тук )
Обявление за възложена поръчка: линк към АОП решение – публикувано на 17.05.2019г. ( кликни тук )
Договор № 2/22.02.2019 г.  – публикувано на 17.05.2019г. ( кликни тук )
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка – публикувано на 32.11.2020г. ( кликни тук )
Обявление за приключване на договор по обществена поръчка: линк към АОП решение ( кликни тук )
2013 година

Номер: 02123-2013-0001
Процедура: Договаряне без обявление
Предмет на обществената поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за сградата на ФЕГ „Антоан дьо Сент – Екзюпери“ на ул. „Вук Караджич“, № 13а, гр. Пловдив. ( кликни тук )

Публични покани

Публикувана на 03.12.2014 година

Кратко описание

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет „Доставка на училищно обзавеждане (двойни ученически маси и ученически столове) за нуждите на ФЕГ „Антоан дьо Сент–Екзюпери” – гр. Пловдив“.

Публикувана на портала за обществени поръчки на 03.12.2014 г. под ID: 9036955

Публични покани по чл.20, ал.3

Полезна информация

Информация за възложителя:

Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери” – Пловдив
ул. „Вук Караджич”, № 13а,
гр. Пловдив, п.код: 4003

телефон: (+359 32) 951865
лице за контакт: Кристина Попова