Радваме се за успехите на нашите ученици!

Снимка за блог

 

В предвечерието на Коледа Станислава Петрова от X д клас е отличена с грамота в литературен конкурс, организиран от The Goi Peace Fondation. Стихотворението, с което талантливото момиче участва и впечатлява журито, е написано на български, а след това е преведено на английски език.

Светът е пред теб, Станислава!

Пожелаваме ти вдъхновение!

StanislavaPetrovaFEGNagrada

 

Последният месец… Декември…

 

Последни дни остават до онова

ново начало…

До онези нови 365 дни…

Последни шансове да сбъднеш,

онези мечти, които си

беше обещал, че ще изпълниш

през тази година…

Шанс за онези думи, които

може би трябваше да кажеш, защото

не ги каза, когато трябваше…

Последни дни за нещата, които

не можа да направиш, а ти

толкова искаше…

Отново си на края на онова 365- степенно

изпитание, което

ще остане отново в миналото, като

другите ….

Някъде из спомените ти…

Изпитание, от което научи, видя и разбра

повече за света и за себе си…

Изпитание, което премина с високо

вдигната глава и си готов да го

изпратиш с усмивка на лицето…

Сега, махай с ръка, за да

изпратиш старото и да посрещнеш

по- интересното, по- трудното   и хубаво НОВО…

Имаш последни няколко реда, които да напишеш,

за да завършиш една глава от приказката ти…

Приказката на живота ти…

От теб зависи какви ще са последните думи на тази глава

и какво ще е новото заглавие на следващата…

Помисли си!

Постарай се и довърши края и реши какво ще е новото!

Писалката на живота е в ръцете ти…

Дерзай и твори!

                                                                     Станислава Петрова

 

Превод на английски език.

 

The last month .. December …

 

Last days remain until

that New beginning …

Until those new 365 days …

Last chances to come true,

those dreams that

you had promised to fulfill this year …

A chance for those  words

you might have had to say

because you didn’t say them when you should ..

Last days of things you couldn’t do,

and you wanted so much …

You’re at the end of that 365-degree ordeal that will remain  again in the past,

like the others …

Somewhere in your Memories …

A test from which you learned,

saw and understood more about

the world and about yourself …

A test that passed with your head held high and you are ready to send it  with a smile on his face …

Now, wave your hand to send the old and

meet the more interesting,

more difficult and beautiful NEW …

You have the last few lines to write to

complete a chapter of your story  …

The story of your life ..

It depends on you what

the last words of this chapter

will be and what the new title

of the next one will be …

Think!

Do your best and finish the end

and decide what will be new!

Writers of life in your hands ….

Dare and create!

 

Written by: Stanislava Petrova

 

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации