Родителска среща

ФЕГ - блог снимка

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На 22 и 23 март 2023 г. ФЕГ организира провеждане на родителски срещи с класните ръководители и учителите по паралелки по приложения график.

Дневен ред:

  1. Информация за достъпа на родителите до вътрешноучилищни документи, правилници и процедури.
  2. Запознаване с графика за провеждане на контролни и класни работи, консултации с ученици и приемно време на учители.
  3. Организационни въпроси.
  4. Успеваемост на ученици по предмети.

 

График:

Ден

Час

Класове

22.03.2023 г.

(сряда)

18:00 VIII, IX, X
23.03.2023 г.

(четвъртък)

18:00

18:30

XI

XII

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации