Родителски срещи през октомври

ФЕГ - блог снимка

 

На 18-ти и 19-ти октомври 2023 г. ФЕГ организира провеждане на  родителски срещи по график, както следва:

Ден/час Класове Зали
18.10.2023 г.

/сряда/

18:00 ч.

VIII А-Д,  Е,Ж,З 401- 405,  410,411,412
IX А-Д,  Е,Ж,З 301- 305,  406,408,409
X А-Е,  Ж,З 101- 106,  306,314
19.10.2023 г.

/четвъртък/

18:00 ч.

 

XII А-З

 

101- 106, 301,302

 

19.10.2023 г.

/четвъртък/

18:30 ч.

 

XI А-З

 

 

201- 206,  210,213

Дневен ред:

  1. Запознаване с Правилника за дейността на училището и УУП;
  2. Запознаване с графика за провеждане на контролни и класни работи, консултации с ученици и приемно време на учители за I учeбен срок;
  3. Запознаване с резултати от анкета за тормоза в училище, Механизма за противодействие на училищния тормоз, заповед за забрана за тютюнопушене;
  4. Успеваемост на учениците по предмети от входно равнище;
  5. Текущи въпроси.

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации