Ръководство

Директор

Мариела Николова

Заместник-директор по учебната дейност

Ана Атанасова

Заместник-директор по учебната дейност

Ирина Карталева

Заместник-директор по учебната дейност

Петя Тодорова