Свободни места

Свободни места за ученици към 16.09.2021 г.  по реда на чл.104, ал.1 и ал.2 на Наредба №10 от 01.09.2016 г., както следва:

Профил I чужд език Клас Без квота (момче/момиче)
Чужди езици Френски език IX 3
Чужди езици Френски език X 2
Чужди езици Английски език XI 1
Документи се подават в канцеларията на гимназията от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Класирането на кандидатите се извършва по реда на чл.63, ал.3, ал.4 от Правилника за дейността на училището.