Свободни места след четвърти етап на класиране

Участие в попълване на свободни места за ученици в VIII клас след четвърти етап на класиране за учебната 2023-2024 година във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ – гр. Пловдив.

СВОБОДНИ МЕСТА:

ФРЕНСКИ ЕЗИК – 1

Дейности за приемане на документи, класиране и записване за незаетото място в паралелка с Френски език след четвърти етап на класиране във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“, 31.08 – 05.09.2023г.

I. Приемане на документи за класиране в канцеларията – 2 етаж

на 31.08, 01.09 и 04.09.2023г. от 8:30 до 15:30 часа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление за кандидатстване
  2. Кандидатите участват за свободното място с оригинал на свидетелство за основно образование

II. Класиране – 05.09.2023г. – 10:00ч.

III. Записване на приетия кандидат – 05.09.2023г. от 10:00ч. до 15:30ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  1. Заявление по образец
  2. Свидетелство за основно образование – оригинал

Свободни места

Свободни места за ученици към 27.03.2024 г.  за учебната 2023/2024 година по реда на чл.104, ал.1 и ал.2 на Наредба №10 от 01.09.2016 г., както следва:

Профил I чужд език II чужд език Клас Без квота (момче/момиче)
Чужди езици Френски Английски IX 4
Чужди езици Френски Английски X 4
Чужди езици Английски Френски X 1
Чужди езици Френски Английски XI 4
ВАЖНО!

Съгласно чл.106, ал.1, т.2,3 от Наредба № 10 / 01.09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование учениците може да се преместват на свободни места „не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок“. В тази връзка преместването на класираните кандидати ще се осъществява след края на I-ви учебен срок.

Необходими документи за кандидатстване за свободно място:

За IX-XI клас

– заявление по образец /попълва се на място/;

– справка с текущите резултати от обучението на ученика;

– копие от училищен учебен план.

Документи за свободните места в IX-XI клас се подават  в канцеларията на гимназията от 9:00 ч. до 15:30 ч..

Класирането на кандидатите се извършва по реда на чл.63 от Правилника за дейността на училището.

„Чл.63.

 ал.4   Koгато за свободно място има подадени повече от едно заявления, учениците се  класират по следните критерии:

  1. за ученици от VIII клас – на основание съвпадане/сходство между училищните  учебни планове на двете училища и/или постигнати резултати от НВО по БЕЛ и математика след VII клас;

  2. за ученици от IX – X клас – на основание съвпадане/сходство между училищните учебни планове /първи и втори чужд език/ на двете училища и/или резултати от проведено изпитване върху учебно съдържание по I-ви чужд език.“

      За справка – училищен сайт : тук