Съобщение за провеждане на изпитна сесия – приравнителни изпити

ФЕГ - блог снимка

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Приравнителни изпити – декември 2021г.

Уважаеми ученици и родители,

Последвайте линка (тук), за да се запознаете с графика.

Успех.

 

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации