Съобщение за провеждане на изпитна сесия – приравнителни изпити

ФЕГ - блог снимка

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Приравнителни изпити

 

І.  ГРАФИК

Дата/час/място Предмет/и, клас
13.09.2021г.

9.00 ч.

зала 301

 

Френски език – VIII, IX клас

 

13.09.2021г.

9.00 ч.

зала 301

 

Английски език – I-ви гимназиален етап

 

ІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  – В ДЕНЯ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО В ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКЦИЯ НА ТРЕТИ ЕТАЖ

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации