Участие в Европейски проект

Епископска базилика - ФЕГ

 

На 08.10.2021 г. в Епископската базилика в гр.Пловдив, младшите посланици на Европейския парламент във ФЕГ, членове на училищния европейски клуб,  взеха участие във форум, който е част от дейностите по проекта „Ресурсен център Европа – нов подход в преподаването и ученето за Европейския съюз в училище“, който се реализира от катедра „Европеистика“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Национално сдружение на българските Европейски клубове – NABEC, по програмата на Европейския съюз „Еразъм+“, дейности „Жан Моне“.

Темата на срещата бе: „Преподаване и изучаване на Европейския съюз извън класната стая“.

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации