Участие в уебинар-среща с председателя на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в Европейския парламент

На 31 януари част от младшите и старши посланици взеха участие в  уебинар за франкофони организиран от Бюрото на Европейския парламент в Париж, в който се включиха над 350 участници  от 9 страни.

Сутрешната сесия беше посветена на опознаване на участниците и съвместната им екипна работа по разработване на въпросите за дискусията с френския евродепутат Паскал Канфен, председател комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) в Европейския парламент. Гостът се изказа по теми, свързани с ролята на председател на комисия, изпълнението на Зелената сделка, и големите успехи в дългосрочните дейности по опазване на околната среда.

Втората сесия се състоеше в  обмен на добри практики за събития, организирани от училищата във връзка с европейските избори през юни 2024 г. Въпросът, който нашата група зададе бе свързан с мотивирането на младите хора, които навършват 18 години да гласуват на изборите за Европейски парламент.

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации