Участие на учител от ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ в международен франкофонски семинар

От 13 до 15 октомври 2023 година в град Бордо, Франция, се проведе Международен франкофонски eTwinning семинар на тема : „По-различно обучение чрез програмата eTwinning“. В Семинара взеха участие 54-ма учители по/на френски език от Франция, Белгия, Испания, Италия, Австрия, България, Румъния, Чехия, Тунис. Нашата страна беше представена от четирима учители по френски език от различни градове на страната, като един от тях беше госпожа Ели Дечева, старши учител по френски език.

В рамките на Семинара беше представена програмата eTwinning, чиято цел е да създаде общност от учители от различни страни, обединени от желанието за различно и съвременно обучение и преподаване чрез включване на учениците в дистанционни международни проекти, базирани на международно сътрудничество посредством дигитални инструменти. Бяха представени подробно и описателно два от отличените на национално ниво френски авторски проекти еTwinning. В детайли бяха разгледани новите функционалности на европейската платформа  ESEP, както и на виртуалното защитено споделено пространство Twinspace. Последваха дейности за опознаване и сближаване между учителите-участници, както и такива за търсене и намиране на потенциални бъдещи партньори. Започнати бяха множество партньорства. Събитието беше съпроводено от богата културна и социокултурна програма. Форумът даде възможност на участниците да споделят опит, да обменят мнения, да създадат приятелства и партньорства, както в работна среда, така и в неформална обстановка.

В резултат от създадените партньорства, нашата гимназия ще участва в проект с ученици от  Средно училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ“ – Русе, както и с ученици от Румъния и от Тунис.

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации