Учебници

  Уважаеми ученици,

  Уважаеми родители,

В изпълнение на Постановление №79 на МС от 13.04.2016г. от учебната 2024/2025 година всички учебници по общообразователна подготовка от VIII до XII клас се предоставят от училището за безвъзмездно ползване от учениците. Списъци по класове на учебниците за безвъзмездно ползване можете да видите в Протокол №4 на ОС към ФЕГ  в раздел „Обществен съвет“.

Учебниците по профилирана подготовка за втори гимназиален етап се закупуват от учениците. Списък на учебниците по ПП можете да видите тук.