Лого на ученически съвет във ФЕГ

Ученически съвет

В училището функционира Ученически съвет, който е приел следните документи:
През учебната 2021-2022 г. Ученическият съвет има следния състав:

Ива Ленгерова

  • Десислава Младенова
  • Кристияна Костадинова

Стефани Стефанова

Димитър Ников

Димитър Ников

  • 8 клас – Виктория Стайкова
  • 9 клас – Ива Ленгерова
  • 10 клас – Ели Мардачева
  • 11 клас – Християна Божинова
  • 12 клас – Стефани Стефанова
Дейности, инициативи и други