Ученически съвет

В училището функционира Ученически съвет, който е приел следните документи:
През учебната 2020-2021г. Ученическият съвет има следния състав:

Стефани Стефанова

  • Стефани Исакова
  • Екатерина Кисова
  • Кристияна Костадинова

Християна Божинова

Димитър Наков

Екатерина Кисова

Симона Хаджийска

  • 8 клас – Ива Ленгерова
  • 9 клас – Боряна Главчева
  • 10 клас – Християна Божинова
  • 11 клас – Екатерина Кисова
  • 12 клас – Стефани Исакова