Лого на ученически съвет във ФЕГ

Ученически съвет

В училището функционира Ученически съвет, който е приел следните документи:
През учебната 2022-2023 г. Ученическият съвет има следния състав:

Ели Мардачева

Десислава Младенова

Божидара Начкова

Жизел Аптиш

Радина Минчева

  • 8 клас – Ирина Райчинова
  • 9 клас – Весела Турийска
  • 10 клас – Ели Мардачева
  • 11 клас – Божидара Начкова
  • 12 клас – Християна Божинова
Дейности, инициативи и други