Форми на обучение

Формите на обучение в училището за учебната 2023/2024 г. са както следва:

  • дневна
  • самостоятелна
  • индивидуална

Информация за формите на обучение и реда за организирането им може да откриете в следващия линк (извадка от Правилника за дейността на училището).

Извадка

от Правилника за дейността на училището свързана с формите на обучение.