Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Форми на обучениеФормите на обучение в училището за учебната 2020/2021г. са както следва:

  • Дневна;
  • Самостоятелна;
  • Индивидуална.


Информация за формите на обучение и редът за организирането им може да откриете в следващия линк (извадка от Правилника за дейността на училището).


   » Форми на обучение - извадки от правилник за дейността на училището.


Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.