Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Контакти

А д р е с:

П л о в д и в 4003
ул. „Вук Караджич” № 13 АТ е л е ф о н и:

+ 359 32 951865 – заместник-директори
+ 359 32 960377 – заместник-директори
+ 359 32 957088 – канцелария

e-mail: [email protected]

Длъжностно лице по защита на данните
Ирина Карталева - ЗДУД
телефон 032 951865
електронна поща: [email protected]

Администратор на сайта

Любомир Ваклинов
e-mail:[email protected]
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.