Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Бюджет
Бюджет 2021 г.
Информация за изпълнение на бюджета за 2021г. към 31.03.2021г.
Отчет към 31.03.2021 г.
Бюджет 2020 г.
Информация за изпълнение на бюджета за 2020г. към 31.12.2020 г.
Отчет към 30.09.2020 г.
Отчет на СЕС КСФ към 30.09.2020 г.
Информация за изпълнение на бюджета за 2020 г. за трето тримесечие
Отчет към 30.06.2020 г.
Отчет на СЕС КСФ към 30.06.2020 г.
Информация за изпълнение на бюджета за 2020 г. за първото шестмесечие
Отчет към 31.03.2020 г.
Отчет на СЕС КСФ към 31.03.2020 г.
Информация за изпълнение на бюджета за 2020 г. за първото тримесечиеБюджет 2019 г.
Отчет към 31.03.2019 г.
Информация към 30.06.2019 г.
Информация и отчет към 30.09.2019 г.
Отчет към 31.12.2019 г.
Информация към 31.12.2019 г.Бюджет 2018 г.
Отчет към 31.12.2018 г.
Отчет към 31.03.2018 г.
Информация към 30.06.2018 г.
Информация към 30.09.2018 г.


Бюджет 2017 г.
Отчет към 31.03.2017 г.
Информация към 31.03.2017 г.
Отчет към 31.06.2017 г.
Отчет към 30.09.2017 г.
Информация към 30.09.2017 г.
Отчет към 31.12.2017 г.
Информация към 31.12.2017 г.


актуализация към 30.06.2016 г.

Бюджет 2016 г.
Отчет към 31.03.2016 г.
Отчет към 30.06.2016 г.
Отчет към 30.09.2016 г.
Отчет към 31.12.2016 г.- приходи
Отчет към 31.12.2016 г. - разходи

актуализация към 31.12.2015 г.

Бюджет 2015 г.
Отчет към 31.03.2015 г.
Отчет към 30.06.2015 г.
Отчет към 30.09.2015 г.
Отчет към 31.12.2015 г.

актуализация към 31.12.2014 г.

виж в pdf
актуализирано 30.09.2014 г.

Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.