Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Профил на купувача - Покани по чл. 20, ал. 3

публикувана на:
14.03.2018 г.
Актуализирано на:
3. Договор - 02.04.2018г.

2. Протокол - 30.03.2018 г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. ПOKAНA
- 14.03.2018 г. за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез покана до определено лице/лица... виж цялата покана


публикувана на:
14.02.2017 г.
Актуализирано на:
3. Договор - 01.03.2017г.

2. Протокол - 28.02.2017 г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. ПOKAНA
- 14.02.2017 г. за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез покана до определено лице/лица... виж цялата покана

Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.