Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Профил на купувача - Полезна информация

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери” – Пловдив
Ул. „Вук Караджич”, № 13а,
Гр. Пловдив, п.код: 4003
Е- mail: [email protected]
Тел. 032/951865
Лице за контакт: Георги Ангелов – помощник директор АСД
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.