Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Профил на купувача - Процедури по ЗОП

07.03.2019 година
Номер: 02123-2019-0001
Процедура: Пряко договаряне
Предмет на обществената поръчка: Доставка на топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване за сградата на ФЕГ "Антоан дьо Сент - Екзюпери" на ул. "Вук Караджич", № 13а, гр. Пловдив.
07.03.2019 г. Решение за откриване на процедура
Линк към АОП Решение http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=899437&newver=2

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 17.05.2019г.)

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=912136&mode=view (публикувано на 17.05.2019 г.)

Договор № 2/22.02.2019 г. (публикувано на 17.05.2019 г.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (публикувано на 23.11.2020 г.)
Обявление за приключване на договор - линк към АОП https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1000434&newver=2


2013 година
Номер: 02123-2013-0001
Процедура: Договаряне без обявление
Предмет на обществената поръчка: Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за сградата на ФЕГ "Антоан дьо Сент - Екзюпери" на ул. "Вук Караджич", № 13а, гр. Пловдив.
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.