Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Готови документи

Декларация от родител при обучение в електронна среда от разстояние.


Заявление от родител за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (до 30 учебни дни).


Заявление от родител за обучение в електронна среда от разстояние (над 30 учебни дни), съгласно чл.115а, ал.4, т.1 и т.2 от ЗПУО.


Заявление от родител за обучение в електронна среда от разстояние (над 30 учебни дни), съгласно чл.115а, ал.4, т.3 от ЗПУО.


Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.