Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
История

     Нашето училище – ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери”, е една от най-младите образователни институции в град Пловдив. Наследник на паралелките с изучаване на френски език в ЕГ „Георги Кирков”, открити през 1983 година, Френската гимназия отваря врати през май 1991 година на основание на Решение #142 на Временния изпълнителен комитет на ОбНС – Пловдив, и Решение #50 на Областния народен съвет – Пловдив.

     За свой патрон новосъздаденото училище избира големия европейски хуманист Антоан дьо Сент-Екзюпери, а като свое осмислено кредо през годините ние, наследниците, приехме думите му: „ Да бъдеш човек – това значи да бъдеш отговорен! ”

     Специален гост за 10-годишния юбилей на гимназията беше г-жа Натали де Валиер – правнучка на Антоан дьо Сент-Екзюпери.

     Под дългогодишното ръководство на г-жа Нели Вачкова – директор на ФЕГ от създаването й през 1991 до 2010 година, гимназията ни се утвърди като своеобразен наследник на традициите на френските колежи в града ни и се превърна в център на франкофонското образование в Южна България. За изключителния си принос и заслуги, през февруари 2004 година г-жа Нели Вачкова беше отличена със знак „Кавалер на Ордена на Академичните палми”, връчен й лично от тогавашния посланик на Франция в България г-н Жан Лу Кюн Делфорж.

     През 2008/ 2009 учебна година в гимназията ни бяха приети първите две паралелки с интензивно изучаване на английски език и така училището ни разшири своя лингвистичен профил.

     Като своя основополагаща мисия училищната общност определя формирането на личности с висока интелектуална подготовка и култура, възпитани в духа на демократичните ценности, адекватно ориентирани в динамично променящия се съвременен свят.

      Стратегическите цели, на които ние от ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери”подчиняваме всекидневната си работа и развитието си, са:

           1. Реализиране на качествено образование, надграждащо знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация.
           2. Осъществяване на възпитателната роля на училището в съвременните условия.
           3. Развиване на образователен и културен обмен и асоцииране към Европейската общност.
           4. Утвърждаване на училището като център за езиково обучение с национално значение в системата на средното образование.

     Девизът ни вече 20 години обединява амбициите, усилията и отговорностите на поколения ученици, учители и родители, превърнали знанието в своя ключова ценност в съзвучие както с изконните български просвещенски традиции, така и с модерните европейски образователни концепции.

     Нашето училище е младо, затова историята ни не е белязана от големите преломи в българската история, а сред възпитаницте ни няма да откриете имена, познати от учебниците. Нашият капитал е друг - ние сме рожба на демократична България и се изграждахме като общност със свое лице в динамично, модерно, интересно време. Паролата „От Френската, в Пловдив” може да се чуе по целия свят, по всички етажи на родни и международни институции, в болници, театри, училища, университети, където вървят по своя професионален път наши възпитаници. Тя свързва като невидима здрава нишка хиляди по-млади и не чак толкова млади хора, някогашни момчета и момичета, превърнали нашето училище в съдбовна част от живота си, а себе си – в част от неговия.

     Това сме ние. Ние със своята младост, ентусиазъм и отворени за света сетива сме истинските строители на съвременна България. Да бъдеш част от ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” е не само да си част от една 20-годишна традиция.. То е също дълбоко и несравнимо преживяване, чрез което историята на училището ни се пише всеки ден, всеки миг. Ако искаш да бъдеш част от тази история, стани един от нас!

     ОЧАКВАМЕ ТЕ!
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.