Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Информация относно епидемиологичната обстановка, свързана с Covid – 19

Към 26.04.2021 г. са налице данни за :
- един ученик от IX клас с положителен тест за Covid – 19 /няма осъществен незащитен контакт/
В изпълнение на Плана на противоепидемичните дейности във ФЕГ са предприети следните мерки:
• Извънредна щателна дезинфекция на повърхностите в класната стая и общите помещения.
• Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условията на Covid – 19 според плана на училището, публикуван на сайта на гимназията.
• Лична информираност на учениците от паралелката и родителите им.
• Поддържане на връзка с РЗИ – Пловдив.

Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.