Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Нормативни документи

   » План на противоепидемичните дейности във ФЕГ
   » План за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние


   » СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”
   » Етичен кодекс
   » Правилник за дейността на училището/2020-2021 учебна година/
   » Годишен план за дейността на училището /2020-2021 учебна година/
   » План за действие 2021 за БДП на ФЕГ
   » Мерки за повишаване качеството на образованието 2020-2021
   » Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020-2021
   » Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи 2020-2021
   » Процедура за подаване и разглеждане на предложения, сигнали и жалби
   » План за квалификационна дейност за учебна 2020-2021
   » График на часовете 2020-2021-втори срок
   » Дневно разписание 2020-2021

Училищни учебни планове


Училищни учебни планове 2020-2021 учебна година

   » 11 е, ж, з
   » 11 а, б, в, г, д
   » 10 е, ж, з
   » 10 а, б, в, г, д
   » 9 е, ж, з
   » 9 а, б, в, г, д
   » 8 е, ж, з
   » 8 а, б, в, г, д

Училищни учебни планове 2019-2020 учебна година

   » 10 е, ж, з
   » 10 а, б, в, г, д
   » 9 е, ж, з
   » 9 а, б, в, г, д
   » 8 е, ж, з
   » 8 а, б, в, г, д

Училищни учебни планове 2018-2019 учебна година

   » 9 е, ж, з
   » 9 а, б, в, г, д
   » 8 е, ж, з
   » 8 а, б, в, г, д

Училищни учебни планове 2017-2018 учебна година

   » Училищни учебни планове 2017-2018 учебна година

Училищни учебни планове 2016-2017 учебна година

   » 12 а, б, в, г, д
   » 12 е, ж, з
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.