Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

   "
УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС ЗА учебната 2019/2020г
във ФЕГ „АНТОАН дьо СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”Вижте графика за прием и изтеглете бланката с готови документи
Вижте къде се намираме

Паралелка
Профил
Профилиращи предмети Срок на обучение Учебен план
8 а
чужди езици
Френски език; Английски език;
Български език и литература
5 год. виж подробно
8 б
чужди езици
Френски език; Английски език;
Български език и литература
5 год. виж подробно
8 в
чужди езици
Френски език; Английски език;
Български език и литература
5 год. виж подробно
8 г
чужди езици
Френски език; Английски език;
Български език и литература
5 год. виж подробно
8 д
чужди езици
Френски език; Английски език;
Български език и литература
5 год. виж подробно
8 е
чужди езици
Английски език; Френски език;
Български език и литература
5 год. виж подробно
8 ж
чужди езици
Английски език; Френски език;
Български език и литература
5 год. виж подробно
8 з
чужди езици
Английски език; Френски език;
Български език и литература
5 год. виж подробно
Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.