Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери " Ако искаш да построиш кораб, не започвай да караш хората да събират дъски, да разпределяш работата и да даваш заповеди. Вместо това ги научи да копнеят за огромното и безкрайно море." (Антоан дьо Сент-Екзюпери)
Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери
FR | BG | EN
"

  "
Профил

ФЕГ “Антоан дьо Сент-Екзюпери” е училище с чуждоезиков профил, базиран върху засиленото изучаване на:

ФРЕНСКИ ЕЗИК

   Като първи чужд език се изучава интензивно в 8 клас и с увеличен хорариум часове от 9 до 12 клас, както и в часовете по различни дисциплини от общообразователния цикъл (История и цивилизация, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда), представяни на френски език.
   Като втори чужд език (при първи Английски език) се включва с увеличен хорариум часове в програмата от 9 до 12 клас.

   Отличната подготовка на учениците по френски език дава възможност за:

• Продължаване на академичната подготовка по езика в различни бакалавърски и магистърски програми по филология и приложна лингвистика в български ВУЗ.

• Успешно полагане на изпитите за придобиване на международно признатите сертификати за владеене на френски език DELF и DALF (ниво В2 и С1 съгласно Европейската езикова рамка).

• Продължаване на академичното образование в различни области в университети във Франция, Белгия и др.

• Дългосрочна реализация в престижни европейски институции, базирани във френскоезични държави.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   Интензивно изучаван като първи чужд език в 8 клас и с увеличен хорариум часове в програмата от 9 до 12 клас, а като втори чужд език (в съчетание с Френски език) – с увеличен хорариум часове от 9 до 12 клас.

   Така в края на 12 клас учениците ни са отлично подготвени за:

• Продължаване на академичната подготовка по езика в различни бакалавърски и магистърски програми по филология и приложна лингвистика в български ВУЗ.

• Успешно полагане на изпитите за придобиване на международно признати сертификати за владеене на английски език: IELTS, TOEFL, FCE, CAE и др.

• Продължаване на академичното си образование в Англия, Шотландия, Холандия, Дания, САЩ и др.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

   Предметът е профилиращ в последните две гимназиални степени – 11 и 12 клас, като увеличеният хорариум часове придава на обучението по-широка хуманитарна насоченост и дава възможност на учениците да се подготвят за задължителния зрелостен изпит по Български език и литература и за кандидатстудентските изпити в различни български ВУЗ-ове.

Френска езикова гимназия "Антоан дьо-Сент Екзюпери"
© Всички права запазени - 2009 - 2021 г.