Евпропейски съюз. Европейски институции.

Как работи ЕС?

Европейският съюз води началото си от 50-тгодини на двадесети век, когато шест опустошени от войната държави (Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерландия) се ангажират

Прочети още...

Европейският съюз

Ценности на Европейския съюз -Европейският съюз се основава на някои основни принципи, залегнали в Договора от Лисабон и Хартата на основните права на ЕС. Човешко

Прочети още...