Oбучение в ОРЕС и график за ротация за периода 22.10-04.11.2021г.

ФЕГ - блог снимка

 

Във връзка със заповед № РД 09-3678/ 21.10.2021 г. на министъра на образованието и науката от 22.10.2021г. до 04.11.2021 г. учебните занятия за учениците от VIII до XII клас във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ ще се провеждат  при редуване на присъствено обучение и ОРЕС при спазване на следния график:

 

ПЕРИОД 

 

 

ПРИСЪСТВЕНО

 

ОРЕС

 

от 22.10.2021 г. до 28.10.2021 г.

 

VIII а,б,в,е

IX а,б,в,г,д,е,ж,з

XII а,б,в,г,д,е,ж,з

 

 

VIII г,д,ж,з

X а,б,в,г,д,е,ж,з

XI а,б,в,г,д,е,ж,з

 

от 29.10.2021 г. до 04.11.2021 г.

 

VIII г,д,ж,з

X а,б,в,г,д,е,ж,з

XI а,б,в,г,д,е,ж,з

 

 

VIII а,б,в,е

IX а,б,в,г,д,е,ж,з

XII а,б,в,г,д,е,ж,з

 

Присъствените занятия се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2021-2022 година в условията на COVID-19“ и  „План на противоепидемичните дейности във ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ в условия на COVID-19“ /за справка – на сайта на ФЕГ/.

          За учениците, които по график се обучават в ОРЕС, учебните занятия се провеждат синхронно в платформата Microsoft Teams, съгласно утвърдената за I-ви учебен срок организация на учебния ден и седмично разписание.

 

Facebook
Twitter
Email

Сподели:

Facebook
Twitter
Email

Свързани публикации