Превенция

На страницата ще откриете материали, свързани с превенция и противидействие на тормоза в училище. 

Някои са нормативни, други са насочващи, трети са препоръчителни и т.н.

Полезни връзки в случай на тормоз и/или насилие

Център за безопасен интернет

В случай на кибернасилие или кибертормоз

Потърси съвет на
тел. 124 123

сайт

Национална телефонна линия за деца

В случай на насилие

Потърси съвет на
тел. 116 111

сайт

Държавна агенция за защита на детето

В случай на тормоз и/или насилие

Не си сам

сайт